Wielka radość Wielkiej Nocy – spotkanie ze Zmartwychwstałym

Przedstawiamy scenariusz katechezy dla dzieci w przedszkolu i klas 1-3 szkoły podstawowej.

Katecheza utrwalająca przeżycie wielkiej radości Zmartwychwstania Pańskiego. Zabawa: taniec Wybawca; doświadczenie „zniewolenia” i „wyzwolenia” dzięki działaniu Wybawcy.

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także