Sprawdzian dla klasy 7 szkoły podstawowej nr 4

Kolejna propozycja dla katechetów, którzy potrzebują gotowego sprawdzianu do klasy 7 lub szukają inspiracji do stworzenia własnej wersji pracy klasowej.

Udostępniamy kolejny, czwarty sprawdzian do klasy 7 opracowany na podstawie podręcznika „Jezus uczy i zbawia” serii „W drodze do Emaus” (ROZDZIAŁ: Słowo stało się Ciałem”). Przypominamy, że pliki w Wordzie można otrzymać, pisząc na nasz adres e-mailowy.

Katechetów, którzy są zainteresowani propozycją KLUCZA do sprawdzianów oraz punktacją, zapraszamy do kontaktu e-mailowego. Sprawdziany są skonstruowane tak, by uczeń mógł się do nich przygotować na postawie podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Stąd KLUCZ zawiera odpowiedzi wyłącznie na tej bazie. Katecheta oczywiście może go zmodyfikować, uwzględniając materiał, który uczniowie poznali na katechezie.

Uwaga: Sprawdziany zgodne z podręcznikiem serii „Odsłonić twarz Chrystusa” zawarte są w materiałach metodycznych. Jeśli jednak ktoś nie ma do nich dostępu, prosimy o kontakt.

NASZ ADRES: [email protected]

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Sprawdzian dla klasy 7 szkoły podstawowej nr 1

Sprawdzian nr 1 dla klasy 7 szkoły podstawowej zgodny z serią „W drodze do Emaus”- „Bóg na ludzkich drogach”.