Sprawdzian dla klasy 8 szkoły podstawowej – Dekalog część 1

Katecheci klas 8 szkoły podstawowej udostępniamy kolejny sprawdzian, który oparty jest na treści rozdziału „Człowiek w relacji z Bogiem” z podręcznika „Jezus działa i zbawia” serii „W drodze do Emaus”.

Obecny sprawdzian ma bardziej rozbudowaną formę i dotyczy obszernego materiału: pierwszej tablicy Dekalogu. Sprawdziany – jak dotychczas - są gotowe do wydruku, ale mogą także służyć jako inspiracja do stworzenia własnej wersji kartkówki lub pracy klasowej.

Przypominamy, że sprawdziany w Wordzie oraz klucze do sprawdzianów udostępniamy na indywidualną prośbę. Chętnych katechetów prosimy o kontakt. Adres: [email protected]

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także