Sprawdzian dla klasy 7 szkoły podstawowej nr 6

Ostatni rozdział podręcznika serii „W drodze do Emaus” dla klasy 7 ukazuje Kościół i jego historię jako działanie Boga, który prowadzi ludzi w świecie do niebieskiej ojczyzny. W tej drodze już tu na ziemi mamy udział w Jego królestwie, jeśli otwieramy się na działanie Ducha Świętego.

Proponujemy sprawdzian, który wymaga od uczniów znajomości i rozumienia „statutu królestwa Bożego” – Ośmiu Błogosławieństw. Podczas przygotowania do tej pracy klasowej warto także zwrócić uwagę na postaci świętych, o których mówi podręcznik w ostatnim rozdziale oraz na nowe pojęcia, które się tu pojawiły.  KLUCZ i wersja w pliku Worda dostępne e-mailowo. Piszcie na adres: [email protected]wowam.pl

Sprawdziany do innego podręcznika Wydawnictwa WAM dla klasy 7: „Szukam was”, serii „Odsłonić twarz Chrystusa”, znajdują się na płycie CD w poradniku metodycznym.

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Sprawdzian dla klasy 7 szkoły podstawowej nr 3

Sprawdzian dla klasy 7 szkoły podstawowej nr 3 zgodny z serią „W drodze do Emaus”- „Słowo Boga prowadzi człowieka”.

Sprawdzian dla klasy 7 szkoły podstawowej nr 1

Sprawdzian nr 1 dla klasy 7 szkoły podstawowej zgodny z serią „W drodze do Emaus”- „Bóg na ludzkich drogach”.