Sprawdzian dla klasy 8 szkoły podstawowej – Jezus odsłania tajemnicę szczęścia

Ostatni rozdział podręcznika „Jezus działa i zbawia” – „Jezus odsłania tajemnicę szczęścia” – podsumowujemy sprawdzianem, który zawiera cztery zadania. Niektóre wymagają od ucznia inwencji twórczej, dlatego można na ten sprawdzian poświęcić całą jednostkę lekcyjną.

Uwaga: sprawdzian ten nie zawiera treści związanej z uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (katecheza 49 w podręczniku). Ten temat chcemy ująć w ostatniej w roku szkolnym pracy klasowej, poświęconej sprawdzeniu wiadomości o roku liturgicznym.

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Sprawdzian dla klasy 8 szkoły podstawowej – Dekalog część 1

Katecheci klas 8 szkoły podstawowej udostępniamy kolejny sprawdzian, który oparty jest na treści rozdziału „Człowiek w relacji z Bogiem” z podręcznika „Jezus działa i zbawia” serii „W drodze do Emaus”.

Sprawdzian dla klasy 8 szkoły podstawowej – sakramenty w służbie wspólnoty

Katecheci klas 8 szkoły podstawowej! Publikujemy sprawdzian poświęcony sakramentom w służbie wspólnoty: "Jezus Chrystus umacnia" z podręcznika "Jezus działa i zbawia".

Sprawdzian dla klasy 7 szkoły podstawowej nr 1

Sprawdzian nr 1 dla klasy 7 szkoły podstawowej zgodny z serią „W drodze do Emaus”- „Bóg na ludzkich drogach”.