Modlitwa różańcowa z dziećmi – tajemnice CHWALEBNE

Część IV modlitwy różańcowej – tajemnice CHWALEBNE

Każdy, kto bierze do ręki różaniec i modli się tą modlitwą – bierze Matkę Bożą za rękę, a Ona prowadzi go do Pana Jezusa. Weźmy więc Maryję za rękę!

Proponujemy krótkie rozważania różańcowe dla dzieci – także do części RADOSNEJ, ŚWIATŁA (tu) i BOLESNEJ (tu). Część RADOSNA modlitwy różańcowej dla dzieci została opublikowana w 2017 r. na stronie www.katechizmy.pl (w materiałach „Do pobrania” – tu).

Propozycje nabożeństwa różańcowego można także wykorzystać na katechezie w miesiącu październiku. Katecheta prosi wcześniej, by dzieci przynosiły różaniec do szkoły (można przygotować w klasie więcej różańców – dla tych, którzy zapomną). Na początku każdej katechezy odmawiamy z dziećmi jedną tajemnicę różańca. W ten sposób możemy w październiku odmówić wybraną część różańca; ewentualnie skończyć ją po Uroczystości Wszystkich Świętych. Praktyka wskazuje, że w niektórych klasach dzieci chcą kontynuować odmawianie różańca na początku katechezy przez dłuższy czas.

 

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także