Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 – informacje

PRZEDSZKOLE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

   

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

 

PRZEDSZKOLE

Do użytku dopuszczone są wszystkie dotychczasowe podręczniki dla dzieci serii: „Kochamy dobrego Boga”

Grupa TRZYLATKÓW – Link do opisu: TUTAJ

„Nasza Boża rodzina. Religia dla dzieci trzyletnich”

ks. Władysław Kubik SJ (red.), Dominika Czarnecka, Teresa Czarnecka

Numer programu: AZ-0-01/10;

numer dopuszczenia: AZ-01-01/10-KR-1/11; data dopuszczenia: 11.04.2011 r.

Grupa CZTEROLATKÓW – Link do opisu: TUTAJ

„Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich”

ks. Władysław Kubik SJ (red.), Dominika Czarnecka, Teresa Czarnecka, s. Teresa Biłyk CSFF

Numer programu: AZ-0-01/10;

numer dopuszczenia: AZ-02-01/10-KR-1/11; data dopuszczenia: 07.03.2011 r.

Grupa PIĘCIOLATKÓW i ZERÓWKA – Link do opisu: TUTAJ

„Jesteśmy dziećmi Boga. Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0”

ks. Władysław Kubik SJ (red.), Izabella Czarnecka, Teresa Czarnecka

Numer programu: AZ-0-01/10;

numer dopuszczenia: AZ-03-01/10-KR-1/11; data dopuszczenia: 11.04.2011 r.

UWAGA: Z wszystkich podręczników w przedszkolu można korzystać do roku szkolnego 2023/2024 włącznie.

SZKOŁA PODSTAWOWA - NOWE PODRĘCZNIKI DO RELIGII

Link do opisu nowej klasy 1 i nowej klasy. 5: TUTAJ

Klasa 1 – NOWA SERIA: Wierzę w Boga

Tytuł: „Bóg – nasz Ojciec. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej”

Autorzy: ks. Władysław Kubik SJ (red.), Bartłomiej Bester, Teresa Czarnecka, Anna Duka

Nr programu: AZ-1-01/18

Nr dopuszczenia: AZ-11-01/18-KR-3/20; data dopuszczenia: 23.06.2020 r.

ĆWICZENIA - „Bóg – nasz Ojciec. Ćwiczenia do religii dla kasy 1 szkoły podstawowej”

Klasa 5 – NOWA SERIA: Słuchaj, mój ludu

Tytuł: „Szukam cię. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej”

Autorzy: ks. Władysław Kubik SJ (red.), Anna Duka, Teresa Czarnecka,

Małgorzata Juda-Mieloch, Maria Poniewierska

Nr programu: AZ-2-01-/18

Nr dopuszczenia: AZ-21-01/18-KR-2/20; data dopuszczenia: 27.05.2020 r.

POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI DO RELIGII DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SERIA: W drodze do Wieczernika

Klasa 1 szkoły podstawowej - Dopuszczona jeszcze w tym roku szkolnym w niektórych diecezjach - Link do opisu: TUTAJ

Tytuł: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej”

Autorzy: Ks. Władysław Kubik SJ (red.), Izabella Czarnecka, Teresa Czarnecka, Anna Duka

Nr programu: AZ-1-01/10

Nr dopuszczenia: AZ-11-01/10-KR-1/11; data dopuszczenia: 11.04.2011 r.

ĆWICZENIA - Zeszyt ucznia. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Klasa 2 szkoły podstawowej – Link do opisu: TUTAJ

Tytuł: „Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy 2 szkoły podstawowej”

Autorzy: ks. Władysław Kubik SJ (red.), Izabella Czarnecka, Teresa Czarnecka, Anna Duka

Nr programu: AZ-1-01/10

Nr dopuszczenia: AZ-12-01/10-KR-1/12; data dopuszczenia: 07.05.2012 r.

ĆWICZENIA - „Zeszyt ucznia. Kochamy Pana Jezusa”

Klasa 3 szkoły podstawowej – Link do opisu: TUTAJ

Tytuł: „Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej”

Autorzy: ks. Władysław Kubik SJ (red.), Izabella Czarnecka, Teresa Czarnecka, Anna Duka

Nr programu: AZ-1-01/10

Nr dopuszczenia: AZ-13-01/10-KR-14/13; data dopuszczenia: 21.06.2013 r.

ĆWICZENIA - „Zeszyt ucznia. Przyjmujemy Pana Jezusa”

SERIA: Drogi Przymierza

Klasa 4 szkoły podstawowej – Link do opisu: TUTAJ

Tytuł: „Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej”

Pod redakcją: ks. Zbigniew Marek SJ

Nr programu: AZ-2-01/10

Nr dopuszczenia: AZ-21-01/10-KR-2/12; data dopuszczenia: 11.06.2012 r. 

ĆWICZENIA - „Zeszyt ucznia. Zaproszeni przez Boga”

Klasa 5 szkoły podstawowej – Link do opisu: TUTAJ

Dopuszczona jeszcze w tym roku szkolnym w niektórych diecezjach

Tytuł: „Obdarowani przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej”

Pod redakcją: ks. Zbigniew Marek SJ

Nr programu: AZ-2-01/10

Nr dopuszczenia: AZ-22-01/10-KR-5/13; data dopuszczenia: 8.05.2013 r.

ĆWICZENIA - „Zeszyt ucznia. Obdarowani przez Boga”

Klasa 6 szkoły podstawowej – Link do opisu: TUTAJ

Tytuł: „Przemienieni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej”

Pod redakcją: ks. Zbigniew Marek SJ

Nr programu: AZ-2-01/10

Nr dopuszczenia: AZ-23-01/10-KR-1/14; data dopuszczenia:13.01.2014 r.

ĆWICZENIA - „Zeszyt ucznia. Przemienieni przez Boga”

SERIA: Odsłonić twarz Chrystusa

Klasa 7 szkoły podstawowej – Link do opisu: TUTAJ

Tytuł: „Szukam was. Podręcznik do religii dla klasy 7 szkoły podstawowej”

Autorzy: ks. Władysław Kubik SJ, Teresa Czarnecka, Anna Duka, Małgorzata Juda-Mieloch, Maria Poniewierska, …

Nr programu: AZ-3-01/10

Nr dopuszczenia: AZ-31-01/10-KR-1/11; data dopuszczenia: 30.05.2011 r.

Klasa 8 szkoły podstawowej – Link do opisu: TUTAJ

Tytuł: „Jestem z wami. Podręcznik do religii dla klasy 8 szkoły podstawowej”

Autorzy: ks. Władysław Kubik SJ, Teresa Czarnecka, Anna Duka, Małgorzata Juda-Mieloch, Maria Poniewierska, …

Nr programu: AZ-3-01/10

Nr dopuszczenia: AZ-32-01/10-KR-3/12; data dopuszczenia: 11.06.2012 r.

SERIA:  W drodze do Emaus

Klasa 7 szkoły podstawowej – Link do opisu: TUTAJ

Tytuł: „Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla klasy 7 szkoły podstawowej”

Pod redakcją: Ks. Zbigniew Marek SJ

Nr programu: AZ-3-01/10

Nr dopuszczenia: AZ-31-01/10-KR-2/12; data dopuszczenia: 11.06.2012 r.

ĆWICZENIA - „Zeszyt ucznia. Jezus uczy i zbawia”

Klasa 8 szkoły podstawowej – Link do opisu: TUTAJ

Tytuł: „Jezus działa i zbawia. Podręcznik do religii dla klasy 8 szkoły podstawowej”

Pod redakcją: ks. Zbigniew Marek SJ

Nr programu: AZ-3-01/10

Nr dopuszczenia: AZ-32-01/10-KR-12/13; data dopuszczenia: 20.05.2013 r.

ĆWICZENIA - „Zeszyt ucznia. Jezus działa i zbawia”

SZKOŁA PODANPODSTAWOWA

Po klasie 8: szkoła PONADpodstawowa (liceum/technikum)

Klasa 1. Liceum/technikum

Wydawnictwo WAM w roku szkolnym 2020/2021 nie wydaje podręcznika dla klasy 1 szkoły ponadpodstawowej do nowej Podstawy Programowej.

Dotychczas zalecane były na tym etapie podręczniki dla klasy 3 gimnazjum:

„Chodźmy razem” serii „Odsłonić twarz Chrystusa”  Link do opisu: TUTAJ  lub

„Jezus prowadzi i zbawia” serii: „W drodze do Emaus”  Link do opisu:TUTAJ

Klasa 2. Liceum/technikum – Link do opisu: TUTAJ

 „W Kościele” (czyli: Podręcznik i notes ucznia dla I klasy liceum i technikum).

Zbigniew Marek SJ (red.)

Numer programu: AZ-4-01/10;

Numer podręcznika: AZ-41-01/10-KR-1/12; Data dopuszczenia: 26.05.2012 r.

Po gimnazjum: SZKOŁA PONADPODSTAWOWA (liceum/technikum)

SERIA: Drogi świadków Chrystusa

Klasa 2/3 liceum/technikum – Link do opisu: TUTAJ

„W świecie. Podręcznik i notes do religii dla 2 klasy liceum oraz Ii i III technikum”

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)

Numer programu: AZ-4-01/10;

Numer podręcznika: AZ-42-01/10-KR-6/13; Data dopuszczenia: 06.05.2013 r.

Klasa 3/4 liceum/technikum – Link do opisu: TUTAJ

„W rodzinie. Podręcznik i notes ucznia dla III klasy liceum oraz IV technikum”

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)

Numer programu: AZ-4-01/10;

Numer podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14; Data dopuszczenia: 13.01.2014 r.

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także