Czy Wydawnictwo udostępnia i gdzie można znaleźć dodatkowe materiały dydaktyczne wspierające katechetów w procesie nauczania zdalnego?

Materiały dydaktyczne wspierające katechetów w procesie nauczania zdalnego można znaleźć w następujących lokalizacjach internetowych:

– Materiały do podręczników WAM do podstawy programowej 2010:

Katechezy do podręczników pod red. o. Z. Marka, można znaleźć tutaj:

https://www.katechizmy.pl/art-24316.nauczanie-zdalne-jesien-2020-pomoce-katechetyczne-do-podrecznikow-pod-red-z-marka.html

Katechezy do podręczników pod red. o. W. Kubika, można znaleźć tutaj:

https://www.katechizmy.pl/art-24320.nauczanie-zdalne-jesien-2020-pomoce-katechetyczne-do-podrecznikow-pod-red-w-kubika.html

– Materiały do podręczników WAM do podstawy programowej 2018:

https://nowe.katechizmy.pl/materialy-do-katechez/

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także