Katecheza 12

 

Jezus uzdrawia chorych

 

Nagranie piosenki: „Czytaj Biblię, módl się co dzień”

 

Playback piosenki: „Czytaj Biblię, módl się co dzień”

 

Nagranie piosenki: „Dzięki, o Panie”

 

Playback piosenki: „Dzięki, o Panie”

 

Nagranie tekstu biblijnego: Łk 17, 12-19

 

Nagranie skocznej muzyki

 

Nagranie spokojnej muzyki

 

 

Zapisz się do newslettera