Szukam cię

Podręcznik i siedem zeszytów Poradnika metodycznego do nauki religii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Kup

Pomoce katechetyczne do klasy 5 Wydawnictwa WAM pt. „Szukam cię” powstały na podstawie dokumentu Komisji Wychowania Katolickiego KEP: „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” (z 19 września 2018 r.), są więc zgodne z nową podstawą programową.

Podstawowe informacje dotyczące zestawu podręczników do nauki religii dla klasy 5 szkoły podstawowej Wydawnictwa WAM pt. „Szukam cię”:

  • Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku
  • Program dla klas V-VIII szkoły podstawowej „Bóg kocha i zbawia człowieka”
  • Nr programu: AZ-2-01/18
  • Nr podręcznika: AZ-21-01/18-KR-2/20

Pomoce multimedialne do katechez zostały zamieszczone w serwisie katechetycznym Wydawnictwa WAM: katechizmy.pl.

Podręcznik

Treścią podręcznika jest historia zbawienia jako nasza osobista historia, która zaczyna się od stworzenia świata, poprzez ludzki grzech i zbawienie dokonane w dziele Jezusa Chrystusa. Historia, która dzieje się wciąż dla nas i w nas. Stary Testament i historia Kościoła wprowadzone zostały chronologicznie. Historia Kościoła opowiedziana jest poprzez życie i działanie konkretnych ludzi każdej epoki, szczególnie postaci świętych.

W podręczniku zawarto interesujące materiały tekstowe i ilustracyjne, a do nich zadania oraz w każdej katechezie modlitwę i podsumowanie istotnych treści katechezy w „Ważnej wiadomości”. Zadania prowokują do myślenia i prowadzą ucznia do poznania tajemnic wiary w świetle nauczania Kościoła.

Zasadniczym celem korzystania z podręcznika jest pomoc we wprowadzeniu ucznia do osobistego spotkania z Bogiem i budzenie zachwytu życiem Ewangelią w Kościele.

Poradnik metodyczny

Poradnik metodyczny „Szukam cię” dla katechetów klasy 5 szkoły podstawowej stanowi część pakietu edukacyjnego dla klas 5-8 z nowej serii podręczników „Słuchaj, mój ludu” zgodnej z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2018 r. Katecheza na tym etapie ma za zadanie ukazywać historię zbawienia jako działanie Boga w dziejach ludzkości i każdego człowieka, uczyć modlitwy i odkrywania Bożej obecności.

Poradnik metodyczny zawiera przede wszystkim scenariusze lekcji, w których katecheta znajdzie m.in.: spis pomocy przydatnych w trakcie katechezy; plan każdej katechezy; rozpisane szczegółowo poszczególne punkty planu; wskazówki, jak prowadzić uczniów przez kolejne etapy zajęć; modlitwy oraz teksty pieśni i piosenek; linki do ciekawych artykułów na tematy związane z katechezą.

Plany wynikowe, kryteria ocen, materiały do druku oraz pomoce multimedialne do katechez zostały zamieszczone w serwisie katechetycznym Wydawnictwa WAM: katechizmy.pl. Poradnik ma służyć katechetom doświadczonym, a także tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę.

Poradnik metodyczny jest dostępny w 7 zeszytach, co ułatwi korzystanie z niego w szkole.

Przykładowa katecheza: PODRĘCZNIK, PORADNIK METODYCZNY

Zobacz w sklepie Wydawnictwa WAM:

Szukam cię

Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Kup

Szukam cię

Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Kup

Szukam cię

Ebook- Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Kup

Szukam cię

Pakiet dla katechetów do klasy 5 szkoły podstawowej

Kup

Zapisz się do newslettera