Materiały do tablic interaktywnych - Klasa 1 SP

Trudno w klasie na lekcji dotrzeć do każdego ucznia. Jeśli w sali dysponujecie tablicą multimedialną lub choćby zwykłym ekranem oraz rzutnikiem lub laptopem z napędem DVD – oto nasza propozycja. Od teraz można kupić płytę „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” z pomocami multimedialnymi bardzo przydatnymi na katechezie w szkole.

Wiemy, jak trudno skupić uwagę uczniów przez całą lekcję. Niektóre dzieci mają problem z samodzielnym wykonaniem ćwiczeń, a katechecie trudno jest na lekcji dotrzeć do każdego z nich osobno. Uczniowie na pewno lubią śpiewać, oglądać filmy, rozwiązywać zagadki i labirynty, układać puzzle, czy wykazywać się spostrzegawczością. I potrzebują ruchu.

Płyta, którą proponujemy, wspiera pracę nauczyciela bardzo różnorodnymi pomocami dydaktycznymi. Do każdej jednostki lekcyjnej katecheta ma do dyspozycji:

Nagrania:

  • temat, opowiadanie, piosenka, polecenie, każdy tekst i dźwięk potrzebne podczas prowadzenia katechezy – są na płycie umieszczone w kolejności zgodnej ze scenariuszem katechezy z poradnika metodycznego.

Ilustracje:

  • zdjęcia i rysunki – dobrane zostały nie tylko do tekstów z podręcznika, ale także do ćwiczeń i niektórych piosenek.

Pomoc w pracy z „Zeszytem ucznia”:

  • do zadań, które sprawiały trudność niektórym uczniom, przygotowaliśmy demonstracyjne ćwiczenia, które wybrani uczniowie wykonują na tablicy, by potem wszyscy mogli je samodzielnie wypełnić w swoich „Zeszytach”. Katecheta znajdzie tu również całkiem nowe ćwiczenia i zadania ciekawe dydaktycznie i uzupełniające formację religijną.

Filmy:

  • fragmenty filmów edukacyjnych, nie tylko uatrakcyjnią i utrwalą przekazywane treści, ale będą pomocne w formacji moralnej i religijnej uczniów przez ukazanie przykładów z życia dzieci.  

Zajęcia ruchowe:

  • opisane w każdej jednostce tematycznej w osobnej zakładce – to nie tylko zabawy, ale i propozycje modlitwy połączonej z ruchem, krótkie inscenizacje itp. Niektóre z tych zabaw katecheta zna już z poradnika metodycznego, ale wiele jest całkiem nowych.

Uwaga: płytę DVD, którą proponujemy, można również nabyć razem ze wznowionym poradnikiem metodycznym (jest umieszczona w książce jako wkładka).

Płyta może służyć także katechetom, którzy realizują ten sam program nauczania religii, ale korzystają z innego pakietu edukacyjnego niż podręcznik ucznia i „Zeszyt ucznia” serii „W drodze do Wieczernika” Wydawnictwa WAM.

Oceń: 

Skomentuj