Religia dla zerówki. "Razem z Jezusem"

Podręcznik wraz z ćwiczeniami do religii dla sześciolatków: „Razem z Jezusem” Wydawnictwa WAM opracowany został na podstawie nowego „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” – dokumentu ogłoszonego przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP z 19 września 2018 r. oraz nowej Podstawy Programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, z 8 czerwca 2018 r.

Treści katechetyczne zawarte w podręczniku dla dzieci sześcioletnich skoncentrowane są wokół osoby Jezusa Chrystusa: Boga – Człowieka,  który poprzez swoje wcielenie, przychodzi do ludzi, naucza, uświęca ich i zbawia. Dzięki treściom zawartym w podręczniku dziecko ma możliwość odkrycia Jezusa Chrystusa, jako Bożego Syna, który uczy miłości do Boga i ludzi poprzez Słowo Boże oraz świętowanie zbawczych wydarzeń w roku liturgicznym. Zaakcentowanie, jak ważne jest uczenie się od Jezusa, jak kochać Boga i ludzi, prowadzi dziecko do miłości Boga i bliźniego, która pozwala budować na niej piękne i trwałe relacje oparte na przykazaniu miłości. Dziecko poznając Jezusa, Syna Bożego zrodzonego z Maryi, ma możliwość poznania i zrozumienia roli Maryi w dziele zbawienia.

  • zawiera 46 tematów i pełni również rolę zeszytu ćwiczeń;
  • przyjemne dla oka pod względem barw ilustracje, w radosnym tonie, zachęcają dzieci do poznawania nowych treści;
  • ikonki podpowiadają, jakie zadanie dziecko ma wykonać;
  • różnorodne typy zadań zawarte w podręczniku, dodatkowo zachęcają dzieci do samodzielnej pracy (naklejki, wycinanki, kolorowanie, uzupełnianie rysunków, wypychanki).

Praca zbiorowa
cena 38.00 zł
red. ks. Władysław Kubik SJ, Teresa Czarnecka
cena 20.95 zł
Oceń: 

Skomentuj