Klasa 6 szkoły podstawowej. "Jestem Twoim Zbawicielem"

Treść podręcznika osadzona jest na kanwie zagadnień związanych z wprowadzeniem ucznia w historię zbawienia. Starotestamentalna historia zbawienia na kartach podręcznika ukazana jest chronologicznie, w sposób liniowy. Inne aspekty historii zbawienia ukazane zostały w optyce osobistej historii zbawienia każdego z nas, począwszy od założenia świata, poprzez doświadczenie ludzkiej słabości i grzechu, aż po odkupienie dokonane przez Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża. Podręcznik ukazuje historię zbawienia człowieka, która dzieje się dla nas. Obrazuje ją historia Kościoła pisana poprzez życie i czyny konkretnych ludzi tworzących wspólnotę Kościoła, szczególnie postaci świętych.

Historia zbawienia to także historia, która dzieje się w życiu codziennym oraz wnętrzu każdego z nas, poznającego Osobę Jezusa Chrystusa, a przyjmowania przez wiarę tajemnicy paschalnej Jezusa, prowadzi do pełnego przyjęcia daru zbawienia.

W podręczniku zawarto interesujące materiały tekstowe i ilustracyjne, a do nich zadania oraz w każdej katechezie modlitwę i podsumowanie istotnych treści katechezy w „Ważnej wiadomości”. Zadania prowokują do myślenia i prowadzą ucznia do poznania tajemnic wiary w świetle nauczania Kościoła.

  • Podręcznik obejmuje 60 jednostek tematycznych;
  • Zawiera stałe elementy: fragment Pisma Świętego, tekst narracyjny, propozycję modlitwy, zadania do wykonania dla ucznia, podkreślenie ważnych informacji do zapamiętania;
  • Ciekawa i nowoczesna szata graficzna zachęca do zapoznania się z tematem każdej katechezy.

Praca zbiorowa
cena 21.90 zł
Oceń: 

Skomentuj