WARSZTATY I SZKOLENIA

UWAGA! UWAGA!

Drodzy katecheci,

Odpowiadając na Wasze zapytania i prośby dotyczące dodatkowych terminów webinariów

poświęconych nowym podręcznikom WAM, informujemy, że dodatkowe webinaria odbędą się 

w następujących terminach:

Webinarium dla katechetów poświęcone nowym podręcznikom WAM (2020) - część 1:

 • Podręcznik do klasy 1 szkoły podstawowej pt. "Bóg - nasz Ojciec". 
 • Podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej pt. "Szukam Cię". 

DODATKOWY TERMIN: 25.05.2021

DODATKOWY TERMIN: 1.06.2021

Webinarium dla katechetów poświęcone nowym podręcznikom WAM (2021) - część 2:

 • Podręcznik dla sześciolatków pt. "Razem z Jezusem".
 • Podręcznik do klasy 2 szkoły podstawowej pt. "Jezus - nasz Zbawiciel". 
 • Podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej pt. "Jestem Twoim Zbawicielem". 

TERMIN SZKOLENIA: 8.06.2021

TERMIN SZKOLENIA: 15.06.2021

 

Ze względu na trwającą i przedłużającą się sytuację zagrożenia epidemicznego, informujemy, że wszystkie warsztaty i szkolenia zaplanowane na rok 2020, w formie stacjonarnej zostały zawieszone. 

SZKOLENIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ON-LINE.

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ SZKOLEŃ I WARSZTAÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Szkolenie/Webinarium:

Praca z Pismem Świętym na katechezie. Wykorzystanie różnorodnych rozwiązań dydaktycznych: kart pracy, katechetycznych kart do gry, quizów, krzyżówek, gier planszowych, rysunku oraz wielu innych.

TERMIN SZKOLENIA: 20.10.2020

2. Warsztaty/Webinarium:

Praca z Pismem Świętym na katechezie. Samodzielne tworzenie multimedialnych pomocy dydaktycznych do pracy z Pismem Świętym na katechezie.

TERMIN SZKOLENIA: 17.11.2020

3. Szkolenie/Webinarium:

Praca z Pismem Świętym na katechezie. Wykorzystanie różnorodnych rozwiązań dydaktycznych w pracy z Pismem Świętym w oparciu o wykorzystanie wiedzy z zakresu neurodydaktyki.

TERMIN SZKOLENIA: 15.12.2020

4. Warsztaty/Webinarium:

UWAGA!!! UWAGA!!!  Zmiana terminu szkoleń: 

 12.01.2021: "Praca z Pismem Świętym na katechezie. Wykorzystanie różnorodnych rozwiązań dydaktycznych w pracy z Pismem Świętym w oparciu o wykorzystanie wiedzy z zakresu neurodydaktyki".

19.01.2021: "Wykorzystanie platformy Genially w procesie tworzenia wizualnych i interaktywnych dydaktycznych materiałów katechetycznych".

UWAGA! Zmiana terminu webinarium: "Wykorzystanie materiałów filmowych na lekcji religiiNarzędzia do samodzielnego tworzenia i obróbki materiałów filmowych".

NOWY TERMIN: 16.02.2021 r. 

5. Warsztaty/Webinarium: 

Tworzenie materiałów graficznych, jako bazy w procesie przygotowania materiałów multimedialnych wykorzystywanych w katechezie.

TERMIN SZKOLENIA: 9.02.2021

6. Warsztaty/Webinarium:

Tworzenie materiałów dźwiękowych, jako bazy w procesie przygotowania materiałów multimedialnych wykorzystywanych w katechezie.

TERMIN SZKOLENIA: 9.03.2021

7. Warsztaty/Webinarium:

Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z różnorodnymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami w rozwoju fizycznym oraz problemami psychicznymi na katechezie.

TERMIN SZKOLENIA: 20.04.2021

8. Szkolenie/Webinarium dla katechetów poświęcone nowym podręcznikom WAM (2020) - część 1:

 • Podręcznik do klasy 1 szkoły podstawowej pt. "Bóg - nasz Ojciec". 
 • Podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej pt. "Szukam Cię". 

TERMIN SZKOLENIA: 18.05.2021:

Webinarium dla katechetów poświęcone nowym podręcznikom WAM (2020) - część 1:

 • Podręcznik do klasy 1 szkoły podstawowej pt. "Bóg - nasz Ojciec". 
 • Podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej pt. "Szukam Cię". 

DODATKOWY TERMIN: 25.05.2021

DODATKOWY TERMIN: 1.06.2021

9.  Szkolenie/Webinarium dla katechetów poświęcone nowym podręcznikom WAM (2021) - część 2:

 • Podręcznik dla sześciolatków pt. "Razem z Jezusem".
 • Podręcznik do klasy 2 szkoły podstawowej pt. "Jezus - nasz Zbawiciel". 
 • Podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej pt. "Jestem Twoim Zbawicielem". 

TERMIN SZKOLENIA: 8.06.2021

TERMIN SZKOLENIA: 15.06.2021

WSZYSTKIE SZKOLENIA I WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE. 

ZAPISY NA: [email protected]

W sprawie oferty warsztatów i szkoleń prosimy o kontakt: 

[email protected] lub [email protected]

tel. 503141306

 

Oceń: 

Skomentuj