Podręczniki do religii dla szkoły podstawowej 1-3. W drodze do Wieczernika

Seria podręczników „W drodze do Wieczernika” dla klas 1-3 szkoły podstawowej przygotowana przez zespół autorów pod kierownictwem ks. prof. Władysława Kubika SJ ma na celu inicjację dzieci w wieku 6-8 lat w sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

W klasie 1 akcent położony jest na osobiste przeżywanie wiary przez sześciolatka, w klasach 2 i 3 – na doświadczenie Boga we wspólnocie. Ze względu na obniżony wiek uczniów przygotowano prostsze i krótsze teksty, a w scenariuszach lekcji zaproponowano więcej zabaw ruchowych i aktywizacji.

Seria jest zgodna z programem „W drodze do Wieczernika” (nr AZ-1-01/10) autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2010 r.

  • klasa 1
  • klasa 2
  • klasa 3
Oceń: 

Skomentuj