Podręczniki do religii dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. Odsłonić twarz Chrystusa

Seria podręczników „Odsłonić twarz Chrystusa” przygotowana przez zespół autorów pod kierownictwem ks. prof. Władysława Kubika SJ służy jako pomoc w ewangelizacji i formacji młodzieży oraz prowadzeniu jej do dojrzałości chrześcijańskiej. Układ treści i zadań w podręcznikach sprzyja zdobywaniu przez uczniów umiejętności niezbędnych na różnych etapach nauczania. Najważniejszym celem serii jest jednak ukazanie młodzieży oblicza Chrystusa obecnego w Kościele i w każdym człowieku.

Podręczniki swoją formą i proponowanymi metodami pracy nawiązują do serii „Odsłonić twarz Chrystusa” wydawanej w latach 2006-2010. Zostały napisane na bazie Podstawy oraz Programu nauczania religii „Pójść za Jezusem Chrystusem” (nr AZ-3-01/10) autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2010 r. W związku z tym zawierają treści, których nie było w poprzednich wydaniach.

  • klasa 7
  • klasa 8
  • klasa 3
Oceń: 

Skomentuj