Podręczniki do religii dla liceum i technikum

Seria podręczników „Drogi świadków Chrystusa” dla liceum i technikum przygotowana przez zespół autorów pod kierownictwem ks. prof. Zbigniewa Marka SJ ma na celu niesienie pomocy młodzieży w odkrywaniu własnego miejsca w Kościele, świecie oraz w rodznie. Odwołując się do doświadczenia katechizowanych, a także tekstów źródłowych (Pismo Święte, KKK, wypowiedzi papieży, artykuły itp.), wykorzystując różne metody i formy pracy, w tym nowoczesne środki dydaktyczne, materiały są pomocne nastolatkom w tworzeniu światopoglądu chrześcijańskiego oraz składania świadectwa wiary w swoim środowisku.

Podręczniki zostały napisane na bazie Podstawy oraz Programu nauczania religii „Świadek Chrystusa” (nr AZ-6-01/10) autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2010 r.

  • klasa 1
  • klasa 2/3
  • klasa 3/4
Oceń: 

Skomentuj