Podręczniki do religii dla szkoły podstawowej (SPP)

Klasy 1-3

Seria podręczników „W drodze do Wieczernika” dla klas 1-3 szkoły podstawowej przygotowana została przez zespół autorów pod kierownictwem ks. prof. Władysława Kubika SJ.

Ukazuje ona Kościół jako rodzinę Jezusa, w której otrzymujemy chrzest i przygotowujemy się do przyjęcia sakramentu pojednania i Eucharystii, oraz jako wspólnotę serc zgromadzoną na Eucharystii. Dzieci poznają dokładnie części Mszy Świętej oraz najważniejsze obrzędy liturgiczne. Dodatkowe jednostki tematyczne wprowadzają uczniów w główne święta i uroczystości roku liturgicznego.

Seria jest zgodna z programem „Jesteśmy dziećmi Bożymi” (nr AZ-1-01/1) zatwierdzonym w dniu 20 września 2001 r.

Klasy 4-6

Seria podręczników „Drogi Przymierza” dla klas 4-6 szkoły podstawowej została przygotowana przez zespół autorów pod kierownictwem ks. prof. Zbigniewa Marka SJ.

Tematyka wprowadza uczniów w historię zbawienia przedstawioną w Starym i Nowym Testamencie oraz jej kontynuację w życiu i działalności Kościoła jako wspólnoty, w której obecny jest Ducha Święty.

Seria jest zgodna z programem „Wezwani przez Boga” (nr AZ-2-01/1) zatwierdzonym w dniu 20 września 2001 r.

  • klasa 1
  • klasa 2
  • klasa 3
  • klasa 4
  • klasa 5
  • klasa 6
Oceń: 

Skomentuj