Podręczniki do religii dla gimnazjum. W drodze do Emaus (SPP)

Seria podręczników „W drodze do Emaus” dla gimnazjum została przygotowana przez zespół autorów pod kierownictwem ks. prof. Zbigniewa Marka SJ.

Chce ona pomóc katechizowanym w odkrywaniu tajemnicy Boga, który kieruje swoje słowo do człowieka oraz wzywa go do odpowiedzi, który z miłości do ludzi zesłał Jezusa Chrystusa, aby wyzwolił ich z grzechu i jego skutków. Kościół ukazany jest w nich jako wspólnota Ludu Bożego, w której działa Duch Święty. W niej młodzież przyjmie sakrament bierzmowania, do którego pośrednio przygotowuje się podczas trzyletniego cyklu nauczania.

Seria jest zgodna z programem „Wierzyć Chrystusowi” (nr AZ-3-01/1) zatwierdzonym w dniu 20 września 2001 r.

  • klasa 1
  • klasa 2
  • klasa 3
Oceń: 

Skomentuj