Klasa 1 szkoły podstawowej. "W domu i rodzinie Jezusa" (SPP)

Pakiet edukacyjny „W domu i rodzinie Jezusa” dla klasy 1 szkoły podstawowej jest zgodny z programem nauczania „Jesteśmy dziećmi Bożymi” nr AZ-1-01/1 z dnia 20 września 2001 r. Tworzą go:

  • podręcznik
  • zeszyt ucznia z ćwiczeniami
  • poradnik metodyczny
  • 2 płyty CD z nagraniami piosenek i pieśni oraz pomocami dydaktycznymi do wydrukowania (dołączone do poradnika metodycznego).

Wspólnota Kościoła rozumiana jako rodzina Jezusa – wiodący motyw tematyczny - wita pierwszaków w szkole i domu Bożym. Dzięki nawiązaniom do zachowań międzyludzkich, dzieci uczą się słuchania Ojca, zwracania się do Niego, oddawania Mu czci. Uczniowie, poznając Boga, przygotowują się do spotkania z Jezusem w sakramentach. Dlatego są oni stopniowo wprowadzani w świat znaków i symboli związanych z celebrowaniem sakramentów. Poszczególne rozdziały pakietu oparte zostały na obrzędach chrztu świętego. 

Oceń: 

Skomentuj