Klasa 3 gimnazjum. "Jezus prowadzi i zbawia" (SPP)

Pakiet edukacyjny „Jezus prowadzi i zbawia” dla klasy 3 gimnazjum jest zgodny z programem nauczania „Wierzyć Chrystusowi” nr AZ-3-01/1 z dnia 20 września 2001 r. Tworzą go:

  • podręcznik
  • podręcznik metodyczny
  • płyta CD z nagraniami tekstów literackich i biblijnych, pieśni oraz pomocami dydaktycznymi do wydrukowania (dołączona do podręcznika metodycznego).

Odwołując się do znaczenia wspólnoty w życiu człowieka, tematyka w 3 klasie gimnazjum zmierza do przybliżenia prawdy wiary o obecności i działaniu Jezusa Chrystusa w Kościele – wspólnocie Ludu Bożego, w której On uczy i działa mocą Ducha Świętego.

Oceń: 

Skomentuj