Klasa 3 gimnazjum. "Chodźmy razem" (SPP)

Pakiet edukacyjny „Chodźmy razem” dla klasy 3 jest zgodny z programem nauczania „Wierzyć Chrystusowi” nr AZ-3-01/1 z dnia 20 września 2001 r. Tworzą go:

  • podręcznik
  • poradnik metodyczny ze scenariuszami lekcji oraz pomocami dydaktycznymi do kserowania.

Pakiet podejmuje tematykę wspólnoty, tworzących ją zasad i praw. Kolejne rozdziały wprowadzają uczniów w tajemnicę wspólnoty Kościoła, Osoby Ducha Świętego i Jego działania w człowieku i świecie. Ostatni rozdział ukazuje liturgię jako dzieło Trzeciej Osoby Boskiej, która zaprasza ludzi do współdziałania i współuczestnictwa w życiu Trójcy Świętej. 

Oceń: 

Skomentuj