Klasa 1 szkoły zawodowej. "Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie" (SPP)

Pakiet edukacyjny „Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie” dla klasy 1 szkoły zawodowej  jest zgodny z programem nauczania „Z Chrystusem” nr AZ-5-01/1 z dnia 20 września 2001 r. Tworzą go:

  • podręcznik
  • podręcznik metodyczny
  • płyta CD z nagraniami tekstów i pieśni oraz pomocami dydaktycznymi do wydrukowania (dołączona do podręcznika metodycznego).

Motywem przewodnim programu klasy 1 jest przemiana świata. Materiał został podzielony na rozdziały powiązane tematycznie z rokiem liturgicznym. Odwołując się do tożsamości oraz roli młodych ludzi w różnych społecznościach, program prezentuje nauczanie Kościoła na temat najważniejszych tajemnic wiary chrześcijańskiej (stworzenie świata, odkupienie). Tematyka obejmuje również zagadnienia dotyczące spraw społecznych i kulturowych, a także dialogu międzyreligijnego oraz sekt.

Oceń: 

Skomentuj