Przeżycia religijne młodzieży uzdolnionej artystycznie

książka
Cena det.: 
29.00 zł
ISBN: 
83-7318-717-0
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2006
Seria: 
Studia z psychologii
Stron: 
384
Oprawa: 
miękka
SKU: 
40417
Stanisław Radoń, Stanisław Głaz
Autorzy podejmują w tej książce zagadnienie osobowości i przeżyć religijnych człowieka oraz określają powiązania niektórych aspektów osobowości z przeżyciami religijnymi młodzieży o uzdolnieniach artystycznych.
W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono niektóre ważne aspekty osobowości artystów i osób twórczych, w drugim rozdziale natomiast umieszczono zrąb teoretyczny przeżyć religijnych o charakterze normalnym i mistycznym, aby na ich tle dokonać charakterystyki stanu badań i ukazać ich typologię, fazy przebiegu oraz kryteria oceny.W rozdziale trzecim przedstawiony został program podjętych badań własnych. Określono w nim cel pracy i zakres badań, metody i sposób ich przeprowadzenia oraz charakterystykę badanych osób. W zakończeniu umieszczono analizę i podsumowanie wyników przeprowadzonych badań, ich interpretację (wnioski) oraz przedstawiono pewne propozycje pastoralne odnoszące się zarówno do teoretycznych treści, jak i wynikające z badań własnych.
Najtaniej kupisz na
Oceń: 

Skomentuj