Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

książka
Cena det.: 
25.00 zł
ISBN: 
978-83-7505-689-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2010
Stron: 
236
Oprawa: 
miękka
SKU: 
58406
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
Program nauczania religii jest w pełni zgodny z założeniami zawartymi w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 8 marca 2010 r.
Dokument został przyjęty podczas posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP w Białymstoku w dniu 9 czerwca 2010 r.
Publikację otwiera uchwała Komisji w sprawie obowiązywania znowelizowanych dokumentów katechetycznych oraz dotychczasowych podręczników.
Książka składa się z 8 części:
Przedszkole - Kochamy dobrego Boga, nr AZ-0-01/10
Klasy 1-3 SP - W drodze do Wieczernika, nr AZ-1-01/10
Klasy 4-6 SP - Poznaję Boga i w Niego wierzę, nr AZ-2-01/10
Gimnajum - Pójść za Jezusem Chrystusem, nr AZ-3-01/10
Liceum - Świadek Chrystusa, nr AZ-4-01/10
Technikum - Świadek Chrystusa, nr AZ-6-01/10
Szkoła zawodowa - Z Chrystusem przez świat, nr AZ-5-01/10
Katecheza specjalna - Do takich bowiem należy Królestwo Boże.
Każdą z części programu otwiera wprowadzenie do etapu edukacyjnego, podział materiału na poszczególne klasy oraz dział dotyczący współpracy środowisk wychowawczych (parafii i rodziny). W blokach tematycznych dla poszczególnych klas znajdują się cele katechetyczne, treści, wymagania oraz korelacja z edukacją szkolną.
W zakończeniu programu dla poszczególnego etapu edukacyjnego zamieszczono propozycje tematyki spotkań w ramach duszpasterstwa katechetycznego w parafii.
Niniejszy dokument zakłada:
przystąpienie ucznia do Pierwszej Komunii Świętej w kl. 3 SP
przystąpienie ucznia do sakramentu bierzmowania w kl. 3 gimnajzum lub na początku szkoły ponadgimnazjalnej
przygotowanie do sakramentu małżeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.
Najtaniej kupisz na
Oceń: 

Skomentuj