Informacje i aktualności dla katechetów

 

Nowy serwis katechetyczny Wydawnictwa WAM

Informacje o nowych podręcznikach Wydawnictwa WAM.

Nowy podręcznik dla sześciolatków pt. "Razem z Jezusem", WAM 2021

Nowy podręcznik dla sześciolatków pt. "Razem z Jezusem", WAM 2021

Nowy podręcznik oraz pomoce katechetyczne dla klasy 6 szkoły podstawowej pt. "Jestem Twoim Zbawicielem", WAM 2021

Nowy podręcznik oraz pomoce katechetyczne dla klasy 6 szkoły podstawowej pt. "Jestem Twoim Zbawicielem", WAM 2021

Nowy podręcznik oraz pomoce katechetyczne dla klasy 2 szkoły podstawowej pt. "Jezus - nasz Zbawiciel", WAM 2021

Nowy podręcznik oraz pomoce katechetyczne dla klasy 2 szkoły podstawowej pt. "Jezus - nasz Zbawiciel", WAM 2021

Nauczanie Zdalne. Pomoce katechetyczne do podręczników pod red. W. Kubika

Pomoce do podręczników Wydawnictwa WAM: red. W. Kubik: Dla klas 1 - 3 SP z serii: W drodze do Wieczernika: - podręcznik dla klasy 1 SP: "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa"; - podręcznik dla klasy 2 SP: "Kochamy Pana Jezusa"' - podręcznik dla klasy 3 SP: "Przyjmujemy Pana Jezusa". Dla klas 7 - 8 SP z serii Odsłonić twarz Chrystusa: - podręcznik dla klasy 7 SP: "Szukam Was" - podręcznik dla klasy 8 SP: "Jestem z Wami"

Nauczanie zdalne. Pomoce katechetyczne do podręczników pod red. Z. Marka

Pomoce do podręczników Wydawnictwa WAM: red. Z. MAREK: Dla klas 4 - 6 SP z serii Drogi Przymierza: - podręcznik dla klasy 4 SP: "Zaproszeni przez Boga" - podręcznik dla klasy 6 SP: "Przemienieni przez Boga" Dla klas 7 - 8 SP z serii W drodze do Emaus: - podręcznik dla klasy 7 SP: "Jezus uczy i zbawia" - podręcznik dla klasy 8 SP: "Jezus działa i zbawia"

Katechizmy Wydawnictwa WAM 2021

Nowe katechizmy 2021

Plany wynikowe 2020/2021

Rozkłady materiału, plany wynikowe i kryteria oceniania na rok szkolny 2020/2021

Strony