Wydawnictwo WAM

oraz

Fundacja Świętego Józefa KEP

 zapraszają na webinar:

„Nastolatki 3.0. Co dzieci robią w sieci?”

6 lutego 2024 r. – godz. 19.00-20.30

 

Adresaci webinarium:

  • nauczyciele religii, rodzice, wychowawcy, kapłani;
  • delegaci diecezjalni i zakonni ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Podczas webinarium:

  • poznasz Raport z ogólnopolskiego badania uczniów i rodziców (2023)
  • zaprezentowane zostaną wyniki badań z aktywności uczniów w mediach społecznościowych i towarzyszące im problemy społeczne (np.: samotność, samoocena, seksualizacja, uzależnienie, internetowe wyzwania itd.). Raport ten prezentuje także deklaracje rodziców badanych nastolatków w celu konfrontacji rzeczywistych praktyk nastolatków z przekonaniami i wyobrażeniami ich rodziców.

 Prowadzący webinarium:

Rafał Lange jest Kierownikiem Działu Badań nad Cyberprzestrzenią i Cyberbezpieczeństwem THINKSTAT, doktorem nauk społecznych w dyscyplinie socjologii, adiunktem w Państwowym Instytucie Badawczym NASK i nauczycielem akademickim. Członkiem Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka. W przeszłości dyrektor Ośrodka Sondaży Społecznych OPINIA, National Youth Research Correspondent na Polskę Dyrektoriatu Młodzieży i Sportu Rady Europy, realizował badania społeczne w Polsce i za granicą dla m.in. Rady Europy, Głównego Urzędu Statystycznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, YMCA, British Council. Specjalność: socjologia młodzieży, socjologia Internetu, metodologia badań społecznych, Big data i data mining.

 

Udział w webinarium jest bezpłatny!

Zapisy trwają do 5.02.2024 r. do godz. 15.00

Zapisy wyłącznie poprzez formularz dostępny TUTAJ

 

Kontakt:

Tel.: 515 635 769 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, oraz w trakcie trwania szkolenia)

E-mail: [email protected]

                                                

Zapisz się do newslettera