KATECHEZA 15

 

Szanuję rzeczy swoje i innych – „Nie kradnij”, „Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest”

 

Nagranie „Kto jest złodziejem?”

10 przykazań Bożych – przykazanie siódme

Zapisz się do newslettera