Chodź ze Mną

Podręcznik i Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Kup

Podręcznik do religii dla klasy 8 szkoły podstawowej „Chodź ze Mną”

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski dla klas V-VIII szkoły podstawowej „Bóg kocha i zbawia człowieka”.

Program nr AZ-2-01/18

Nr podręcznika: AZ-24-01/18-KR-12/23

Seria: „Słuchaj, mój ludu”

 

Podręcznik do religii dla klasy 8 szkoły podstawowej „Chodź ze Mną”

Podręcznik do religii dla klasy 8 Wydawnictwa WAM jest kontynuacją serii SŁUCHAJ, MÓJ LUDU. Składają się na nią podręczniki dla klas 5–8: „Szukam cię”, „Jestem twoim Zbawicielem”, „Prowadzę cię” oraz obecny: „Chodź ze Mną”.

Tytuł jest zaproszeniem Jezusa, który wzywa: Chodź ze Mną, a nigdy nie będziesz sam! Moi przyjaciele – ci na ziemi, w Kościele, i ci w niebie – będą twoimi wiernymi przyjaciółmi. Przyjmij Ducha Świętego, który jest Osobą i samą Miłością, a zawsze w życiu znajdziesz właściwą drogę do szczęścia.

Materiały zawarte w podręczniku oraz pytania i zadania zostały ułożone z myślą o pomocy uczniowi w zrozumieniu siebie, innych ludzi, swojego dziedzictwa i współczesności.

Uczeń znajdzie tu:

  • teksty źródłowe (Pismo Święte, fragmenty lektur, opowiadania z życia młodzieży, fragmenty ciekawych artykułów oraz wyjaśnienia z KKK);
  • ilustracje (reprodukcje dzieł sztuki, zdjęcia współczesne, a także żarty rysunkowe);
  • uporządkowane wiadomości w formie różnorodnych schematów, SMS-ów („Ważna wiadomość”) i „Kalendarium historycznego”;
  • modlitwy i pytania do rachunku sumienia.

Praca z tym podręcznikiem może pomóc uczniom podjąć dojrzałą decyzję o przyjęciu Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.

 

Poradnik metodyczny do religii dla klasy 8 szkoły podstawowej „Chodź ze Mną”

Scenariusze zawarte w poradniku metodycznym są wsparciem dla katechety w takim prowadzeniu lekcji, by uczniów zainteresować, zachęcić do aktywnego udziału w zajęciach, sprowokować do refleksji, włączyć do modlitwy i prowadzić do zaangażowania się z wiarą w życie Kościoła.

 

Katecheta znajdzie tu między innymi:

  • propozycje metod aktywizujących, szczególnie w pracy w małych grupach;
  • krótkie ankiety anonimowe, minisondaże, propozycje pytań dotyczących przeżyć nastolatków;
  • wskazówki, jak prowadzić rozmowy w klasie, by zapewnić odpowiednią dyskrecję, szacunek i wynikające z nich poczucie bezpieczeństwa uczniów;
  • komentarze i miniwykłady do wykorzystania jako uzupełnienie lub podsumowanie rozmowy;
  • opis tego, co może znaleźć się w zeszycie;
  • „Klucze” do „Pytań i zadań” z podręcznika (przykładowe odpowiedzi).

Plany wynikowe, kryteria ocen oraz materiały do druku zostały zamieszczone w zakładce „Do pobrania” oraz „Materiały do katechez”.

Przykładowa katecheza: PODRĘCZNIK, PORADNIK METODYCZNY 

Zobacz w sklepie Wydawnictwa WAM:

Chodź ze Mną

Podręcznik do religii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Chodź ze Mną

Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Chodź ze Mną

E-Book – Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Chodź ze Mną

Pakiet dla katechetów do klasy 8 szkoły podstawowej

Zapisz się do newslettera