Razem z Jezusem

Podręcznik i ćwiczenia dla ucznia, poradnik metodyczny do religii dla sześciolatków

Kup

Podręcznik do nauki religii dla sześciolatków pt. „Razem z Jezusem”.

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018.

Program ogólnopolski „Spotykamy Jezusa” z 19 IX 2018.

Program nr AZ-0-01/18

Numer podręcznika: AZ-04-01/18-KR-20/21

Seria: „Spotykam Jezusa”

Podręcznik wraz z ćwiczeniami do religii dla sześciolatków: „Razem z Jezusem” Wydawnictwa WAM opracowany został na podstawie nowego „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” – dokumentu ogłoszonego przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP z 19 września 2018 r. oraz nowej Podstawy Programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, z 8 czerwca 2018 r.

Treści katechetyczne zawarte w podręczniku dla dzieci sześcioletnich skoncentrowane są wokół osoby Jezusa Chrystusa: Boga – Człowieka,  który poprzez swoje wcielenie, przychodzi do ludzi, naucza, uświęca ich i zbawia. Dzięki treściom zawartym w podręczniku dziecko ma możliwość odkrycia Jezusa Chrystusa, jako Bożego Syna, który uczy miłości do Boga i ludzi poprzez Słowo Boże oraz świętowanie zbawczych wydarzeń w roku liturgicznym. Zaakcentowanie, jak ważne jest uczenie się od Jezusa, jak kochać Boga i ludzi, prowadzi dziecko do miłości Boga i bliźniego, która pozwala budować na niej piękne i trwałe relacje oparte na przykazaniu miłości. Dziecko poznając Jezusa, Syna Bożego zrodzonego z Maryi, ma możliwość poznania i zrozumienia roli Maryi w dziele zbawienia.

– zawiera 46 tematów i pełni również rolę zeszytu ćwiczeń;

– przyjemne dla oka pod względem barw ilustracje, w radosnym tonie, zachęcają dzieci do poznawania nowych treści;

– ikonki podpowiadają, jakie zadanie dziecko ma wykonać;

– różnorodne typy zadań zawarte w podręczniku, dodatkowo zachęcają dzieci do samodzielnej pracy (naklejki, wycinanki, kolorowanie, uzupełnianie rysunków, wypychanki).

Przykładowa katecheza: PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA, PORADNIK METODYCZNY, OPOWIADANIE

 

Zobacz w sklepie Wydawnictwa WAM:

Razem z Jezusem

Podręcznik i ćwiczenia do religii dla sześciolatków

Razem z Jezusem

Podręcznik metodyczny do nauki religii dla sześciolatków

Razem z Jezusem

E-book – Podręcznik metodyczny do nauki religii dla sześciolatków

Razem z Jezusem

Pakiet dla katechetów do klasy 0

 

Razem z Jezusem

Pakiet do klasy 0 dla katechetów z dodatkowym e-bookiem 

 

Razem z Jezusem

Pakiet z e-bookiem dla katechetów do klasy 0

 

Zapisz się do newslettera