Jestem twoim Zbawicielem

Podręcznik dla ucznia i siedem zeszytów Poradnika metodycznego do nauki religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Kup

Podręcznik do religii dla klasy 6 Szkoły Podstawowej „Jestem twoim Zbawicielem”.

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018.

Program ogólnopolski dla klas V-VIII szkoły podstawowej „Bóg kocha i zbawia człowieka”.

Program nr AZ-2-01/18

Nr podręcznika: AZ-22-01/18-KR-5/21

Materiały multimedialne do podręcznika dostępne są na stronie internetowego serwisu katechetycznego Wydawnictwa WAM: katechizmy.pl

Podręcznik do religii dla klasy 6 Szkoły Podstawowej „Jestem twoim Zbawicielem”.

Treść podręcznika osadzona jest na kanwie zagadnień związanych z wprowadzeniem ucznia w historię zbawienia. Starotestamentalna historia zbawienia na kartach podręcznika ukazana jest chronologicznie, w sposób liniowy. Inne aspekty historii zbawienia ukazane zostały w optyce osobistej historii zbawienia każdego z nas, począwszy od założenia świata, poprzez doświadczenie ludzkiej słabości i grzechu, aż po odkupienie dokonane przez Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża. Podręcznik ukazuje historię zbawienia człowieka, która dzieje się dla nas. Obrazuje ją historia Kościoła pisana poprzez życie i czyny konkretnych ludzi tworzących wspólnotę Kościoła, szczególnie postaci świętych.

Historia zbawienia to także historia, która dzieje się w życiu codziennym oraz wnętrzu każdego z nas, poznającego Osobę Jezusa Chrystusa, a przyjmowania przez wiarę tajemnicy paschalnej Jezusa, prowadzi do pełnego przyjęcia daru zbawienia.

W podręczniku zawarto interesujące materiały tekstowe i ilustracyjne, a do nich zadania oraz w każdej katechezie modlitwę i podsumowanie istotnych treści katechezy w „Ważnej wiadomości”. Zadania prowokują do myślenia i prowadzą ucznia do poznania tajemnic wiary w świetle nauczania Kościoła.

– Podręcznik obejmuje 60 jednostek tematycznych;

– Zawiera stałe elementy: fragment Pisma Świętego, tekst narracyjny, propozycję modlitwy, zadania do wykonania dla ucznia, podkreślenie ważnych informacji do zapamiętania;

• Ciekawa i nowoczesna szata graficzna zachęca do zapoznania się z tematem każdej katechezy.

Poradnik metodyczny do religii dla klasy 6 Szkoły Podstawowej „Jestem twoim Zbawicielem”.

Poradnik metodyczny „Jestem twoim Zbawicielem” dla katechetów klasy 6 szkoły podstawowej stanowi część pakietu edukacyjnego dla klas 5-8 z nowej serii podręczników „Słuchaj, mój ludu” zgodnej z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2018 r. Katecheza na tym etapie ma za zadanie ukazywać historię zbawienia jako działanie Boga w dziejach ludzkości i każdego człowieka, uczyć modlitwy i odkrywania Bożej obecności.

Poradnik metodyczny zawiera przede wszystkim scenariusze lekcji, w których katecheta znajdzie m.in.: spis pomocy przydatnych w trakcie katechezy; plan każdej katechezy; rozpisane szczegółowo poszczególne punkty planu; wskazówki, jak prowadzić uczniów przez kolejne etapy zajęć; modlitwy oraz teksty pieśni i piosenek; linki do ciekawych artykułów na tematy związane z katechezą.

Poradnik metodyczny jest dostępny w zeszytach, co ułatwi korzystanie z niego w szkole.

Przykładowa katecheza: PODRĘCZNIK, PORADNIK METODYCZNY

Zobacz w sklepie Wydawnictwa WAM:

Jestem twoim Zbawicielem

Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Jestem twoim Zbawicielem

Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Jestem twoim Zbawicielem

E-book – Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Jestem twoim Zbawicielem

Pakiet dla katechetów do klasy 6 szkoły podstawowej

Zapisz się do newslettera