Katecheza 37 Uwolnienie od pożądań. Nie pożądaj żony bliźniego twego. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

Zapisz się do newslettera