KATECHEZA 4

 

Kto jest wielkim skarbem Pana Boga

 

 

Nagranie opowiadania biblijnego – „Najcenniejszy Skarb”

 

 

Nagranie muzyki instrumentalnej do zabawy ze zdjęciami

 

 

Serdecznie dziękujemy Zespołowi Mocni w Duchu za współpracę oraz nieocenioną pomoc w stworzeniu obudowy multimedialnej katechez, dzięki przygotowaniu oraz udostępnieniu fragmentów utworów.

Zapisz się do newslettera