Klasa 7 szkoły podstawowej. „Jezus uczy i zbawia”

Tematyka pakietu ma pomóc młodzieży w odkrywaniu chrześcijańskiej odpowiedzi na stawiane przez nią pytania. W materiałach ukazano trzy etapy historii zbawienia: jej zapowiedź, wypełnienie w Jezusie Chrystusie oraz trwanie w Kościele. Tym, co wyróżnia materiały, są teksty biblijne we wstępie do każdego rozdziału podręcznika ucznia. Daje to możliwość pełniejszego odczytania oraz dostrzeżenia ich związku z różnymi sytuacjami egzystencjalnymi człowieka.

Pakiet tworzy:

  • podręcznik ucznia,
  • zeszyt ucznia z ćwiczeniami,
  • podręcznik metodyczny,
  • płyta DVD z pomocami multimedialnymi (dołączona do podręcznika metodycznego). Materiały można prezentować za pomocą tablicy interaktywnej lub rzutnika multimedialnego.

Pakiet edukacyjny „Jezus uczy i zbawia” do roku szkolnego 2016/2017 był przeznaczony dla klasy 1 gimnazjum. W związku z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” (§ 3. p. 1.) – Wydawnictwo WAM od roku szkolnego 2017/2018 zmienia okładki tego pakietu, by widoczne było przeznaczenie go do klasy 7 szkoły podstawowej w zreformowanej szkole. Poza tym pakiet jest niezmieniony, czyli zgodny z programem nauczania „Pójść za Jezusem Chrystusem” nr AZ-3-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9 czerwca 2010 r. 

Kup

Zapisz się do newslettera