Klasa 7 szkoły podstawowej. „Szukam was”

Tematyka pakietu ukazuje, że odpowiedzią na najważniejsze pytania egzystencjalne człowieka jest Bóg, który objawia swoją miłość. Dokonuje się to na kartach Pisma Świętego, w wydarzeniach Starego Testamentu oraz osobie Jezusa Chrystusa. Ostatnie rozdziały prezentują najważniejsze wydarzenia historii Kościoła (do końca średniowiecza) oraz tematy związane z rokiem liturgicznym.

Pakiet tworzy:

  • podręcznik ucznia
  • poradnik metodyczny
  • płyta DVD z 10 filmami edukacyjnymi specjalnie przygotowanymi do treści wybranych jednostek lekcyjnych oraz filmem „Biblia”
  • płyta CD z pomocami dydaktycznymi do wydrukowania.

Pakiet edukacyjny „Szukam was” do roku szkolnego 2016/2017 był przeznaczony dla klasy 1 gimnazjum. W związku z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” (§ 3. p. 1.). Wydawnictwo WAM od roku szkolnego 2017/2018 zmienia okładki tego pakietu, by widoczne było przeznaczenie go do klasy 7 szkoły podstawowej w zreformowanej szkole. Poza tym pakiet jest niezmieniony, czyli zgodny z programem nauczania „Pójść za Jezusem Chrystusem” nr AZ-3-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9 czerwca 2010 r.

Kup

Zapisz się do newslettera