Klasa 8 szkoły podstawowej. „Jezus działa i zbawia”

Zgodnie w wytycznymi Programu nauczania religii treści przekazywane w pakiecie skoncentrowane są wokół chrześcijańskiego rozumienia wolności oraz uczenia się, jak z niej należy korzystać. Za podstawę kształcenia takich postaw przyjęto wezwanie do naśladowania Jezusa w codziennym życiu, które On kieruje do ludzi w Kazaniu na Górze. W materiałach zaprezentowano również postaci świętych i błogosławionych takich jak: Jan Ewangelista, Augustyn z Hippony, s. Faustyna Kowalska, Brat Albert, papież Jan XXIII, Antoni Padewski, Karolina Kózkówna.

Pakiet tworzy:

  • podręcznik ucznia
  • zeszyt ucznia z ćwiczeniami
  • podręcznik metodyczny
  • płyta DVD z pomocami multimedialnymi (dołączoną do podręcznika metodycznego). Materiały można prezentować za pomocą tablicy interaktywnej lub rzutnika multimedialnego.

Pakiet edukacyjny „Jezus działa i zbawia” do roku szkolnego 2017/2018 był przeznaczony dla klasy 2 gimnazjum. W związku z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” (§ 3. p. 1.) – Wydawnictwo WAM od roku szkolnego 2018/2019 zmienia okładki tego pakietu, by widoczne było przeznaczenie go do klasy 8 szkoły podstawowej w zreformowanej szkole. Poza tym pakiet jest niezmieniony, czyli zgodny z programem nauczania „Pójść za Jezusem Chrystusem” nr AZ-3-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9 czerwca 2010 r. 

Kup

Zapisz się do newslettera