Katecheza 1

Poznajemy się i witamy

Materiały do katechez > Klasa 1

Nagranie opowiadania „Czas iść do szkoły”, stanowi pomoc dydaktyczną, którą katecheta może wykorzystać we wprowadzeniu do katechezy. Mo że być punktem wyjścia do rozmowy z uczniami na temat ich przeżyć związanych z pierwszym dniem nauki w szkole. Katecheta może je odtworzyć uczniom lub przeczytać jego treść:

„Czas iść do szkoły! Tornister spakowany. Jest nieco ciężki, ale poradzę sobie. Trochę się boję, jak to będzie. Kogo spotkam w klasie? Czy znajdę przyjaciela? Czy zrozumiem wszystko, czego będziemy się uczyć? Mamy czytać, pisać, liczyć. Wszystko na raz. Jak sobie poradzę?”.

 

Nagranie piosenki nr 1 „Dobrze, że jesteś”.

Pierwszy dzień w szkole, to moment przełomowy w życiu każdego dziecka, a czas spędzony pierwszego dnia w szkole na długo pozostaje w pamięci młodego człowieka. Serdeczne powitanie każdego ucznia, zwrócenie uwagi na każde dziecko z osobna, pomoc we wzajemnym poznaniu się, pozwala na nawiązanie pomiędzy dziećmi takiego kontaktu, który pozwoli dziecku na spędzenie udanego pierwszego w szkole.

Katecheta zaprasza uczniów do kręgu i śpiewa lub uczy uczniów piosenki „Dobrze, że jesteś”, wraz z pokazywaniem gestów. Ważne, żeby dzieci, które będą w kręgu kierowały gesty nawzajem do siebie:

„Dobrze (gest OK – kciuk do góry), że jesteś (wskazujemy na drugą osobę, można za każdym razem na inną) (x3)

Co by to było (rozkładamy ręce i rozglądamy się na prawo i lewo), gdyby cię nie było, co by to było”.

Zapisz się do newslettera