Katecheza 11

Jestem świątynią Ducha Świętego

Nagranie piosenki „Bóg jest miłością”

Nagranie piosenki „Czy wy wiecie, że jesteście świątynią”

Plik dźwiękowy z piosenką „Czy wy wiecie ze jesteście świątynią” stanowi pomoc do nauki piosenki z gestami. 

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią (x3)
(pokazujemy dłonią pytajnik, robimy daszek nad głową i klaszczemy dwukrotnie)
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
(podnosimy obie ręce w górę i patrzymy w niebo)
Ref. Pełni mocy, wdzięczności i chwały (x3)
(układamy przed sobą dłonie zaciśnięte w pięści, podnosimy otwarte dłonie na
wysokości ramion , unosimy je wysoko do góry i klaszczemy dwukrotnie)
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
(podnosimy obie ręce w górę i patrzymy w niebo)
Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią (x3)
Świątynią w której mieszka Święty Duch.
Ref.. Pełni mocy, wdzięczności i chwały (x3)
(układamy przed sobą dłonie zaciśnięte w pięści, podnosimy otwarte dłonie na
wysokości ramion , unosimy je wysoko do góry i klaszczemy dwukrotnie)
Świątynią w której mieszka Święty Duch.
(podnosimy obie ręce w górę i patrzymy w niebo)

Prezentacja: „Jestem świątynią Ducha Świętego” to pomoc dla katechety w poprowadzeniu rozmowy z uczniami dotyczącego rozumienia przez nich fragmentu z „Pisma Świętego”: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?”.

W nawiązaniu do przytoczonego fragmentu Pisma Świętego i na podstawie ilustracji katecheta prowadzi uczniów do odkrycia prawdy, że od chwili chrztu świętego Bóg mieszka w nas. Dlatego wszędzie tam gdzie są ochrzczeni ludzie, gdzie się modlą, mieszkają, pracują – tam jest Bóg.  

Zamieszczone w prezentacji ilustracje pomogą dzieciom odpowiedzieć na pytania stawiane przez katechetę:
– Co to jest świątynia?
– Co w niej robimy?
– Co to znaczy, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego?

Zapisz się do newslettera