Katecheza 26

W rodzinie szanujemy się i kochamy

Nagranie piosenki i playback piosenki: „Bóg jest miłością”.
Uczniowie śpiewają piosenkę na zakończenie katechezy, po wspólnej modlitwie.
1. Bóg jest miłością, zbawieniem darzy
I kocha bardzo mnie dziecię Swe
Ref.: Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie
Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie
2. Jezusa posłał wiernego Zbawcę,
Aby do nieba wprowadził mnie
Ref: Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie
Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie
3. I dał nam Matkę Swojego Syna,
Aby od złego chroniła nas
Ref.: Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie

Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie
4. Kochany Jezu łzy nam ocierasz,
Gdy serce boli, utulasz żal
Ref.: Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie
Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie

 

Prezentacja: Dekalog z katechezy 25
Prezentacja może być pomocna w zilustrowaniu uczniom podziału przykazań Bożych na 2
części/grupy: pierwsze trzy przykazania mówią o tym, że Bóg jest zawsze najważniejszy w życiu
człowieka, a pozostałe dotyczą ludzi. W katechezie 25, nauczyciel skupia się na omówieniu
przykazań od IV do X, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przykazanie IV: „Czcij ojca swego i
matkę swoją”.

 

Prezentacja: Czcij ojca swego i matkę swoją, czyli kochaj rodzinę.
Prezentacja zawiera ilustracje przedstawiające konkretne przykłady realizacji w IV przykazania
bożego w codziennym postępowaniu dziecka:
– posłuszeństwo rodzicom, poprzez ich uważne słuchanie;
– prawdomówność – odrzucenie kłamstwa;
– unikanie kłótni i sporów;
– używanie mowy dla dobra drugiego człowieka – okazywanie miłości braterskiej;
– pomaganie rodzicom w obowiązkach domowych;
– wzajemne okazywanie sobie szacunku i miłości w rodzinie;

Zapisz się do newslettera