„Za rękę z Jezusem”. Materiały pomocnicze do katechezy uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

 

Adresatami materiałów katechetycznych „Za rękę z Jezusem” są przede wszystkim nauczyciele religii oraz duszpasterze i rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Książka zawiera:

  • scenariusze katechez
  • karty pracy
  • nową Podstawę programową katechezy specjalnej.

Zaproponowane treści mają na celu wprowadzenie uczniów w doświadczenie obecności Boga w konkretnych realiach ich codziennego życia poprzez rozwijanie w nich przekonania, że są w sposób szczególny kochani przez Niego (rozdz. 1). Kolejne rozdziały, odwołując się do doświadczenia rodziny, ukazują dzieciom społeczność ludzi wierzących (rozdz. 2), do której zostały włączone przez chrzest (rozdz. 3). Druga część książki odkrywa tajemnicę Jezusa w wybranych scenach ewangelicznych (rozdz. 4) oraz koncentrują uwagę katechizowanych wokół spotkania z z Nim w Eucharystii (rozdz. 5).

Na dołączonej do książki płycie CD znajdują się materiały do wydrukowania: karty pracy w wersji kolorowej, zdjęcia i dyplomy, a także multimedialne gry dydaktyczne związane z treścią zajęć, nagrania piosenek, ich wersje instrumentalne oraz krótkie opowieści biblijne w interpretacji Anny Dymnej. Materiały można prezentować za pomocą tablicy interaktywnej lub rzutnika multimedialnego

Kup

Zapisz się do newslettera