Rok liturgiczny i wydarzenie biblijne w roku  liturgicznym

Komplet tablic z kółkami

Pomoc dydaktyczna do nauki religii, która uczy przez działanie. W komplecie dwie plansze. Każda z nich składa się z trzech kół spiętych na środku, koła są obrotowe. Wykorzystując obie plansze jednocześnie można tworzyć niezliczoną ilość zadań podczas omawiania roku liturgicznego.

Koło liturgiczne nr 1 – ilustruje podział roku liturgicznego z uwzględnieniem miesięcy, ilości dni, tygodni i pór roku.

Koło liturgiczne nr 2 – składa się z obrazów przedstawiających wydarzenia biblijne wpisujące się w poszczególne okresy liturgiczne.

Podczas lekcji mogą być zastosowane razem lub osobno. Ta pomoc dydaktyczna stanowi wsparcie dla nauczycieli w kreatywnym nauczaniu.

Dzięki niej uczeń:

  • określi czas trwania danego okresu liturgicznego;
  • pozna nazwy okresów liturgicznych;
  • pozna kolor obowiązujący w danym okresie liturgicznym;
  • dopasowuje porę roku do okresu liturgicznego;
  • dopasowuje wydarzenia biblijne do okresu liturgicznego;
  • opowie zilustrowane wydarzenie biblijne;
  • pozna nazwy świąt i uroczystości.

Zastosowanie: w katechezie przedszkolnej oraz na obu etapach edukacyjnych w szkole podstawowej.

Adresatami tej pomocy dydaktycznej są: nauczyciele religii, duszpasterze i rodzice.

 

Zapisz się do newslettera