Webinar – Ocenianie kształtujące na religii – 28.09.2022 r. 

W dobie dyskusji na temat sensowności oceniania i przy jednoczesnych wymogach weryfikacji osiągnięć uczniów, warto szukać rozwiązań czyniących zadość obu ty stanowiskom. Takim rozwiązaniem może być ocenianie kształtujące, którego idea znacząco różni się od stawiania stopnia w dzienniku i przekracza je. To strategia, dzięki której uczeń otrzymuje informację na temat postępów w nauce i stopniu realizacji wymagań edukacyjnych. Ocenianie kształtujące ma wiele zalet – zwłaszcza jeśli nauczyciel otrzymuje wsparcie w postaci jego elementów w podręczniku metodycznym, jak katecheci korzystający z serii WAM.

 

Webinarium

odbędzie się 28 września 2022 roku
w godz. 18.00 – 19.30

 

Adresaci: nauczyciele religii uczący w różnych typach szkół

 

Program szkolenia:

  1. Nauczanie kształtujące – wprowadzenie
  2. Elementy oceniania kształtującego
  3. Korzyści z oceniania kształtującego na religii
  4. Przykłady oceniania kształtującego na religii

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

  • Ocenianie kształtujące na religii pomoże zbudować w oczach uczniów obraz katechety miłosiernego i doceniającego każde staranie, co odpowiada specyfice przedmiotu.
  • Uczniowie pozytywnie wzmacniani komentarzem są motywowani do dalszych starań, co przekłada się na podnoszenie efektywności nauczania.

 

Prowadzący webinar:

Aneta Rayzacher-Majewska – doktor katechetyki, adiunkt w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej UKSW w Warszawie, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego, rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych: katechetka w przedszkolach w Piastowie; autorka i współautorka dokumentów programowych, podręczników do religii i materiałów katechetycznych oraz szkoleń dla katechetów, kierownik projektów „Katecheta – człowiek z klasą” i „Katecheza bez granic”.

 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Udział w webinarium jest bezpłatny!

 Zapisy trwają do 27.09.2022 r. do godz. 15.00

Zapisy wyłącznie poprzez formularz dostępny TUTAJ

Kontakt:

Tel.: 503 141 306 (w godz. 9.00-18.00)

E-mail: [email protected]

Zapisz się do newslettera