Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy. Stoicie przed trudnym i poważnym
wyzwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni szukają wzorców, które byłyby dla nich punktem
odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i
serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich
przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie
im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony
wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego
dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co
było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót
społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił
się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich przekonań
religijnych i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i
młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i
uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości
Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można służyć dobrze narodowi,
nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat,
ale kochających swój rodzinny kraj.

św. Jan Paweł II, Łowicz 14 czerwca 1999 r.

Zapisz się do newslettera